Slingshot Kites

 • Slingshot Kites - Turbine Kite 17 meter Complete

  $2,148.95
 • Slingshot Kites - RPM Kite 7 meter Complete

  Regular Price: $1,648.95

  $1,218.95

 • Slingshot Kites - Fuel Kite 7 meter Complete

  Regular Price: $1,648.95

  $938.95